Generic Anafranil (Clomipramine HCI)
Anafranil
Anafranil works on the central nervous system and treats obsessive compulsive disorder, panic attacks, depression, and ongoing pain.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
10 mg x 30 tabletter
$12.99
$0.43
$0.00
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 60 tabletter
$22.99
$0.38
$3.00
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 90 tabletter
$30.99
$0.34
$8.10
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 120 tabletter
$37.99
$0.32
$13.20
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 180 tabletter
$50.99
$0.28
$27.00
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 360 tabletter
$90.99
$0.25
$64.80
Nästa order 10% rabatt
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
25 mg x 30 tabletter
$34.99
$1.17
$0.00
Nästa order 10% rabatt
25 mg x 60 tabletter
$56.99
$0.95
$13.20
Nästa order 10% rabatt
25 mg x 90 tabletter
$75.99
$0.84
$29.70
Nästa order 10% rabatt
25 mg x 120 tabletter
$91.99
$0.77
$48.00
Nästa order 10% rabatt
25 mg x 180 tabletter
$123.99
$0.69
$86.40
Nästa order 10% rabatt
25 mg x 360 tabletter
$222.99
$0.62
$198.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
50 mg x 30 tabletter
$52.99
$1.77
$0.00
Nästa order 10% rabatt
50 mg x 60 tabletter
$88.99
$1.48
$17.40
Nästa order 10% rabatt
50 mg x 90 tabletter
$119.99
$1.33
$39.60
Nästa order 10% rabatt
Produktbeskrivning
Linnéa berättar. Dos en ges vid ett eller uppdelas på tre tillfällen. Om du har några frågor kan du kontakta Anafrranil läkare. Vid upprepad Ahafranil med samma dos av depottablett och konventionell tablett är morgonfastevärdena jämförbara dock förekommer stor interindividuell variation i plasmakoncentrationsvärden. Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren. Anafranil dragerade tabletter och Anafranil Retard depottablett er bör sväljas hela. Aktuellt just nu Senaste inläggen Studiepatient. Galaktorrégynekomasti. Dessa läkemedel kan därför motverka effekten av kodein. Depressionsbehandling av vuxna: Behandling med enbart tabletter inleds i regel med en dagsdos på mg. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin
Common useAnafranil is a drug used to treat obsessive compulsive disorder (OCD). This is a nervous condition where a person has recurring thoughts or ideas, or does repetitive things because they are anxious.

Clomipramine works on the central nervous system (CNS) and helps to relieve the symptoms of OCD. This medication belongs to a class of so called tricyclic antidepressants. It helps to restore the balance of certain natural substances (serotonin, among others) in the brain.

This medication is also used to treat panic attacks, depression, and ongoing pain.Dosage and directionTake the drug only as prescribed because dosage and schedule may vary on your condition and other factors.

It is advised to follow the doctor's instructions carefully and not to take more or less medication than prescribed.

It is advised not to eat grapefruit or drink grapefruit juice ( it influences the level of cyclosporin in your blood ). Also limit alcoholic beverages.

Do not suddenly stop taking this medication as your condition may become worse.

It may take 2 to 3 weeks or longer before you notice the effects of this medication. Inform your doctor about your condition.PrecautionsBefore you start taking Clomipramine, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies.

Inform your doctor or pharmacist if you have certain heart problems (heart failure, slow heartbeat, QT prolongation in the EKG).

You may feel dizzy or drowsy or have temporary blurred vision. Avoid driving, using machinery, or doing any activity that requires alertness.

Aged people may be more sensitive to the side effects of the drug.

During pregnancy this medication should be used only when strongly needed. Consult your doctor about the risks.

This medicine passes into breast milk so it may have undesirable effects on a nursing infant. It is better to stop breast-feeding while using this drug.Possible side effectThe most common side effects are dizziness, dry mouth, drowsiness, constipation, stomach upset, nausea, vomiting, sweating etc. Anxiety symptoms may temporarily worsen when you first start using Clomipramine.

A serious allergic reaction to this drug is very rare, but seek immediate medical help if it occurs.

Many people using this medicine do not have serious side effects.

In case you notice any side effects not listed above, contact your doctor or pharmacist.Drug interactionTell your doctor or pharmacist of all prescription and nonprescription/herbal products you may use before using this medication.

Avoid taking Clomipramine with:

* MAO inhibitors: Furazolidone, Isocarboxazid, Linezolid, Moclobemide Tranylcypromine, etc.

* anti-arrhythmic medication: Propafenone, Quinidine, etc.

* Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs): Citalopram, Dapoxetine, Fluoxetine, Fluvoxamine, Paroxetine, etc.

* Antipsychotics (also called neuroleptics): Fluphenazine, etc.

* H2-receptor antagonists: Cimetidine, Ranitidine, Famotidine, Nizatidine, etc.

Nicotine decreases blood levels of this medication. Inform your doctor if you smoke or if you have recently stopped smoking.

Try not to eat grapefruit or drink grapefruit juice while being treated with this medication.

Consult your doctor or pharmacist for more details.Missed doseIf you have missed your dose, take it as soon as you remember. If you see that it is near the time for the next dose, skip the missed dose and resume your usual dosing schedule. Do not take the dose twice.OverdoseIf you think you have used too much of this medicine seek emergency medical attention right away. The symptoms of overdose usually include chest pain, nausea, irregular heartbeat, and feeling light-headed or fainting.StorageStore your medicines at room temperature between 68-77 degrees F (20-25 degrees C) away from light and moisture. Do not store the drugs in the bathroom. Keep all drugs away from reach of children and pets.DisclaimerWe provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.