Generic Imodium (Loperamide)
Imodium
Imodium is an antidiarrheal drug which slows the rhythm of digestion and absorption of fluid in the small intestines.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
2 mg x 30 tabletter
$23.99
$0.80
$0.00
Nästa order 10% rabatt
2 mg x 60 tabletter
$37.99
$0.63
$10.20
Nästa order 10% rabatt
2 mg x 90 tabletter
$51.99
$0.58
$19.80
Nästa order 10% rabatt
2 mg x 120 tabletter
$61.99
$0.52
$33.60
Nästa order 10% rabatt
2 mg x 180 tabletter
$82.99
$0.46
$61.20
Nästa order 10% rabatt
2 mg x 270 tabletter
$112.99
$0.42
$102.60
Nästa order 10% rabatt
2 mg x 360 tabletter
$134.99
$0.37
$154.80
Nästa order 10% rabatt
Produktbeskrivning

Think: Imodium

IMITREX 931
CIALIS DAILY Prandin
SUPRAX Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvara detta läkemedel I,odium syn- och Imodiuk för barn. Sen anser vi själva att det är Ikodium Imodium ta reda på orsaken till magproblem om du nu upplever detta under aktivitet, och inte behandla symptomen med läkemedel innan du utrett orsaken. Preparatet rekommenderas inte under amning eftersom Imoium mängder av läkemedlet passerar över i modersmjölken. I högre doser däremot passerar läkemedlet blod-hjärnbarriären och ger euforiska effekter [2]. Försäljningen av Imodium har tydliga toppar i samband med semestrar och längre ledigheter när människor åker på utlandsresor. Elva personer tros ha dött i Sverige på grund av ämnet loperamid, som finns i vanliga receptfria läkemedel som Imodium och Dimor, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Enstaka fall av förstoppning med en ökad risk för toxisk megakolon har rapporterats hos AIDS -patienter med infektiös kolit orsakad av både virus och bakterier som behandlats med loperamidhydroklorid. Stäng Logga in för att följa Det är gratis och går snabbt. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser. Finnes i apotek.
Imodium 948

Imodium - consider

En beställning som skickas in före Imodium Plus loperamid, dimetikon tablett. Ta Imodium Imodiumm 2 dygn i sträck. Imofium minskar den propulsiva peristaltiken IImodium passagetiden i tarmen förlängs, vilket ökar återupptaget av vatten och elektrolyter [1]. Vanlig dos för vuxna och ungdomar från 12 år: Börja med 2 Imoxium. Sök lagerstatus. Det låter som att även det här läkemedlet är en del av det mönstret. Läs alltid bipacksedeln, särskilt vid annan sjukdom, amning eller graviditet. Vid högre doser halveringstid kan vara betydligt längre, upp till 41 timmar har rapporterats vid intag av 16 mg [3,7]. Graviditet Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Fram till hade FDA fått 48 rapporter om allvarliga hjärtproblem i samband med användning av loperamid, varav 31 ledde till sjukhusinläggning och tio patienter avled [7]. De vanligaste rapporterade d. Akuta diarréer: Behandlingen inleds med 4 mg 2 tabletter. Ej vid blod i avföringen eller vid hög feber. Teoretiskt kan också ökad distribution till CNS erhållas. Det er viktig å lese pakningsvedlegget nøye før bruk. Har du en fråga om Imodium ®?.
Common use

Imodium is an antidiarrheal medication. It binds opioid receptors in the wall of intestine, inhibits release of acetylcholine and prostaglandins hereby reducing peristalsis, increases time needed for the food to pass through intestines. Imodium increases tone of the anal sphincter, reducing stool incontinence and urge to defecate. Imodium is used to treat diarrhea, to reduce the amount of stool in patients with ileostomy (re-routing of the bowel is brought out by a surgical opening through in the stomach).Dosage and directions

The drug is administered for oral intake. To treat acute diarrhea in adults and elderly patients a prescribed initial dose is 4 mg, decreased to 2 mg in the future after each act of defecation in the case of loose stool. Initial dose of 2 mg is recommended for children older than 6 y.o. which maybe diminished to 2 mg after each act of defecation in the case of loose stool. Tablets of Imodium are rather fragile so do not press them through the foil. Chew the tablets before to swallow them. Do not take Imodium more than 3 times in 24 hours.Precautions

Do not use Imodium if you are allergic to loperamide, or if you have bloody or mucous stools or ones of black and tarry color, or if you have diarrhea caused by antibiotics. Try to drink extra water and keep diet while you are taking this medication to avoid dehydration. It may take up to 48 hours of taking Imodium to improve your condition. Notify your doctor if you have lier failure, AIDS.Contraindications

Acute dysentery and other gastrointestinal infections (caused by Salmonella, Shigella, Campylobacter), ileus , diverticulosis, acute ulcerative colitis, pseudomembranous enterocolitis (diarrhea caused by taking antibiotics), first trimester of pregnancy, lactation, infancy (younger than 6 y.o.), hypersensitivity to loperamide and/or other components of the drug.Possible side effect

Side effects may include symptoms of allergy like hives, rash, swelling of face and tongue, dizziness, drowsiness, constipation, stomach pain or bloating, dry mouth, ongoing or worsening diarrhea, watery or bloody diarrhea, excessive gas, nausea, vomiting fever, headache, severe blistering. Stop using this medication and call your doctor at once if you experience the listed symptoms.Drug interaction

Inform your doctor if you are takeing saquinavir (Invirase), quinidine, ritonavir. The two last medications are both P-glycoprotein inhibitors and their co-administration with Imodium may result in increase in Imodium plasma levels. Levels of saquinavir are decreased by concomitant intake of Imodium.Missed dose

If you missed a dose take the medication as soon as you remember. If it is almost time of your next dose just skip its intake and return to your regular schedule. Though this medication may not need to be on a dosing schedule and take it once or twice when needed.Overdose

Overdose symptoms are dizziness, drowsiness, unusually rare and little urination, severe stomach cramps, bloating, and vomiting. You may need immediate medical help so inform your doctor if you believe that took too much of this medication.Storage

Store at room temperature between 59-77 F (15-25 C) away from light and moisture, kids and pets.Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.