Generic Reminyl (Galantamine)
Reminyl
Reminyl is used to treat dementia caused by Alzheimer'r disease.
Förpackning
Pris
Per Pills
Du Sparar
4 mg x 30 Pills
$73.99
$2.47
$0.00
Nästa order 10% rabatt
4 mg x 60 Pills
$118.99
$1.98
$29.40
Nästa order 10% rabatt
4 mg x 90 Pills
$159.99
$1.78
$62.10
Nästa order 10% rabatt
Förpackning
Pris
Per Pills
Du Sparar
8 mg x 30 tabletter
$174.99
$5.83
$0.00
Nästa order 10% rabatt
8 mg x 60 tabletter
$280.99
$4.68
$69.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
8 mg x 90 tabletter
$378.99
$4.21
$145.80
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning
Dessa effekter drabbar vanligtvis centrala nervsystemetparasympatiska nervsystemet och den neuromuskulära förbindelsen. Om du glömmer att ta mer än en doskontakta din läkare. Är det då bara patienter med Alzheimers sjukdom som har nytta av kolinesteras- och glutamathämmarna? Försiktighet ska därför iakttas om galantamin ges till patienter med hjärtkärlsjukdom, t. Förhållandet mellan farmakokinetik och farmakodynamik Ingen uppenbar korrelation mellan genomsnittliga plasmakoncentrationer och effektparametrar dvs. Hon säger att det inte gjorts någon oberoende studie som jämför de tre substanserna. Use of Galantamine Hydrobromide has been considered to result in insignificant environmental risk. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Prenumerera på nyheter från Kunskapsguiden. Plasmakoncentrationen av galantamin kan vara förhöjd hos patienter med måttlig till svår leverfunktionsnedsättning se Farmakokinetik. Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med vätska. Koncentrationen av galantamin i plasma sjunker bi-exponentiellt med en terminal halveringstid i storleksordningen timmar hos friska individer. Kommentarer till cirkulationsbiverkningar I FASS anges att synkope och uttalad bradykardi har rapporterats för galantamin. Denna webbplats använder cookies för statistik och anpassat innehåll. Kontakta läkemedelsföretaget genom uppgifterna nedan. Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkning ar, men alla användare behöver inte få dem. Indikation Reminyl är indicerat för symtomatisk behandling av mild till måttligt svår demens av Alzheimertyp. Vad du behöver veta Remunyl du använder Reminyl 3. Farmakokinetiska interaktion er : Galantamin elimineras via ett flertal metabolismvägar och via njurarna. I sådana fall bör EKG övervägas. Drick mycket vätska när du tar Reminyl för att undvika uttorkning. Sök apotek med läkemedlet i lager Sök lagerstatus. The potential for bioaccumulation of Galantamine Hydrobromide cannot be excluded, due to lack of data. Ändamål: lievän Rrminyl kohtalaisen vaikean Alzheimerin taudin oireiden hoito. Om du för närvarande tar Reminyl tabletter eller oral lösning kan din läkare besluta att du ska byta till Reminyl depotkapslar. Andra biverkning ar. Om du ska genomgå en operation som kräver narkos ska du i god tid före tala om för läkaren att du tar Reminyl. Illamående har visats korrelera med högre maximala plasmakoncentrationer. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Reproduktionsstudier visade en något fördröjd utveckling hos råtta och kanin vid dos er som ligger under toxicitetströskeln hos dräktiga hondjur. Trots att det är samma läkemedel kan det i vissa fall förekomma skillnader mellan parallellimporterade och direktimporterade läkemedel, t ex avseende färgämnen eller texten på innerförpackningen. Om detta gäller dig: Ta din sista dos av Reminyl tabletter eller oral lösning på kvällen Nästa morgon tar du din första dos av Reminyl depotkapslar.
Common use

It's active component is Galactamine. It is used to treat dementia caused by Alzheimer's disease. It helps to improve the function of nerve cells in the brain. It prevent the breakdown of acetycholine. People with dementia usually have low levels of this chemical, which is important for memory, thinking and reasoning.Dosage and directions

Reminyl should be taken for adults 2,5-10 mg one or two times a day.Precautions

Use the medicine very carefully with he patients who have severe asthma, obstructive lung disease, or a history of stomach ulcers. Remynil can slow the heart rate and cause fainting. Be especially careful with patients who have a heart irregularity. If you have to undergo an operation let your doctor know that you take Remynil.Contraindications

Don't use the medication if you have an allergic reaction to it. Don't use it if you have severe kidney or liver disease. Reminyl is not usually prescribed for pregnant and nursing women. It should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the risk to unborn baby.Possible side effects

They include: anemia, blood in urine, abdominal pain, dizziness, fatigue, depression, diarrhea, headache, indigestion, inability to sleep, nausea, lost of appetite, runny nose, tremor, sleepiness, urinary tract infection, vomiting, weight loss.Drug interactions

Do not use Reminyl with the following dugs:

Erythromycin (E.E.S., Eryc, PCE)

Ketoconazole (Nizoral)

Meclizine (Antivert)

Paroxetine (Paxil)

Urinary tract medications such as Urispas and Urecholine.

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs such as ibuprofen and Voltaren

Certain Parkinson's drugs such as Artane and Cogentin

Cimetidine (Tagamet)Missed dose

If you missed a dose take it as soon as you remember. If it is almost time for the next dose, skip the one you missed and go back to the regular schedule. Do no take two doses at once.Overdose

The symptoms of Remynil overdose include drooling, incontinence, convulsions, fainting, muscle weakness, sever nausea, stomach cramps, low blood pressure, slow or irregular heartbeat, sweating, twitching, teary eyes, weak breathing, vomiting. If you think that you overdosed Remynil, seek medical attention at once.Storage

Store Remynil at room temperature.Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.